19 Temmuz 2017 Tarihli ve 30128 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10375  Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2017/10398  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10400  Honaz Ovası Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10410  Bartın-Amasra-Cide Devlet Yolu, Zonguldak-Ereğli Devlet Yolu ve Çakraz-Kurucaşile Yolunun Bazı Kesimlerindeki Yol Yapım Çalışmaları Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Necmettin Erbakan Üniversitesi Eswl ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Necmettin Erbakan Üniversitesi Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Toros Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/07/2017 Tarihli ve 7408 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/07/2017 Tarihli ve 7410 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/24, K: 2017/112 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


19/7/2017 tarihli ve 30128 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem yayımlanmıştır.