19 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30128

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7408                                                                                                    Karar Tarihi: 13/07/2017

Kurul Başkanlığının 12.07.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12.07.2017 tarih ve 12509071-110.01.01-E.13860 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 10.03.2017 tarih ve 7265 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Emir Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.