19 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30128

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7410                                                                                                    Karar Tarihi: 13/07/2017

Kurul Başkanlığının 12.07.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12.07.2017 tarihli ve 12509071-114-E.13865 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.