18 Temmuz 2017 Tarihli ve 30127 Sayılı Resmî Gazete- Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1154     Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

1155     Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2017 Tarihinden İtibaren 31.10.2018 Tarihine Kadar UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

1156     Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Hükümet Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Hükümete Verilen İznin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 02.08.2017 Tarihinden İtibaren 31.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar