12 Temmuz 2017 Tarihli ve 30122 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

—  İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/17)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/18)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/1 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/3 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


12/7/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır.