10 Temmuz 2017 Tarihli ve 30120 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

2017/10469  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne İbrahim EREN’in Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri