8 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30118

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-83

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 4 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 805.000 (Sekizyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sebahattin ÇAKIR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sebahattin ÇAKIR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-84

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 6 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 820.000 (Sekizyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Adil Akın DALGIǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Adil Akın DALGIǒın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-85

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 8 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 810.000 (Sekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-86

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 6 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.070.000 (Birmilyonyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erhan KORKMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erhan KORKMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-87

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 5 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.140.000 (Birmilyonyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erhan KORKMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erhan KORKMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-88

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 6 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 759.000 (Yediyüzellidokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-89

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 4 no.lu parseldeki 1.923,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.750.000 (Birmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Arif Temel KAHYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Arif Temel KAHYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.705.000 (Birmilyonyediyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-90

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 2 no.lu parseldeki 1.002,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 835.000 (Sekizyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-91

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 10 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 757.000 (Yediyüzelliyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-92

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-Örencik Mahallesi, 112645 ada, 9 no.lu (eski 4 no.lu) parseldeki 1.206,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 913.000 (Dokuzyüzonüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Adem COŞKUN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Adem COŞKUN’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 06/07/2017

Karar No    : 2017/ÖİB-K-93

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120017 ada, 8 no.lu parseldeki 1.450,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120017 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.450,00 m2 yüzölçümlü arsanın, özelleştirme ihalesinde 87.080 (Seksenyedibinseksen) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Doğan DÖNER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Doğan DÖNER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.