7 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30117

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AND ULUSLARARASI DENETİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/26)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2724 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

 

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Ürün Grubu

Uygunluk Modülü

Eki

Asansörler

Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B)

Ek IVB

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G)

Ek VIII

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E)

Ek X

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1)

Ek XI

Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D)

Ek XII

Asansörlerin Son Muayenesi

Ek V