4 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30114

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN

GERİ ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan “İhracat 2004/4 sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ” uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketin “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü geri alınmıştır.

 

FİRMA ADI

ADRES

TEL

FAKS

MODA GAZİANTEP HAZIR GİYİM DIŞ TİCARET A.Ş.

İncirli Pınar Mah. 36016. Cad. 9/2 Şehitkamil/ GAZİANTEP

0 342 220 30 30

0 342 231 10 41

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.