3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10010   Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/10328   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/10332   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakültelerin Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2017/10333    Merve Safa Kavakçı’nın Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesine Dair 13/5/1999 Tarihli ve 99/12827 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2017/10344   İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10345    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/10404    Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

—  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8 inci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

—  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gebze Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri