2 Temmuz 2017 Tarihli ve 30112 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri