29 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30109

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7394                                                                                                    Karar Tarihi: 21/06/2017

Kurul Başkanlığının 20.06.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.06.2017 tarih ve 12509071-110.01.01-E.12673 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 23.12.2016 tarih ve 7154 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Çözen Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.