29 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30109

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7397                                                                                                    Karar Tarihi: 21/06/2017

Kurul Başkanlığının 20.06.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.06.2017 tarih ve 12509071-113-E.12672 sayılı yazı ve eklerinin, Kurul Başkanlığının 31.05.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 31.05.2017 tarih ve 12509071-113-E.11062 sayılı yazı ve ekleri ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

- CEO Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.