28 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30108

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Eğitim tekniği, kullanılan malzeme ve enstrümanların birebir uygulamalı olduğu alan dışı seçmeli derslerin öğrenci sayısı alt limiti Rektörlükçe belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2013

28679

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/9/2013

28772

2-

15/12/2013

28852

3-

6/7/2014

29052

4-

12/12/2014

29203 (Mükerrer)

5-

23/6/2015

29395

6-

25/2/2016

29635