28 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30108

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, orta öğretimini bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) YK tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası sınavlardan geçerli puanı alan öğrenciler,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/3/2016

29663