24 Haziran 2017 Tarihli ve 30106 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

— Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Yeterlik Sınavı Esaslarına Dair Yönetmelik

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— 2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2017 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

 

KURUL KARARLARI

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/06/2017 Tarihli ve 7378 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7138 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-2 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-3 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-4 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-5 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


24/6/2017 tarihli ve 30106 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032 ve 7034 sayılı Kanunlar yayımlanmıştır.