24 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30106

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7378                                                                                       Karar Tarihi: 16/06/2017

Kurul Başkanlığının 15.06.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14.06.2017 tarih ve 12509071-113-E.12243 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.