22 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30104

YÖNETMELİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB KOBİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü veya türleri ve asgari puanlar, atama yapılacak pozisyon sayısı, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, sınav konuları ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de yayımlanır ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığı ile Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2011

28132

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/9/2013

28754

2-

20/5/2015

29361