21 Haziran 2017 Tarihli ve 30103 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10264     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2017/10393     Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Beyaz Rusya’nın Katılmasına İlişkin 17 Kasım 2006 Tarihli Taraflar Konferansında Alınan “Karar”ın Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2017/10235     Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2017/10458    Vali Atamaları Hakkında Karar

—   İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

—  Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve Önmodelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

—  Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2017-22)

—  Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-23)

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

—  Kamunet Ağına Bağlanma ve Kamunet Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/05/2017 Tarihli ve 13016 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri