21 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30103

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-23)

MADDE 1 – 15/3/2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-15)’in ismi “Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-15)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi” ibaresi “Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.