21 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30103

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-22)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2184 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 15.Yol No:1 Kat:3 Şekerpınar - Çayırova/KOCAELİ adresinde bulunan Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.