17 Haziran 2017 Tarihli ve 30099 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1143   Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10138  Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10334  Rize, Trabzon ve Kastamonu İllerinde İnşa Edilecek Olan Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/26)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2017 Tarihli ve 7128 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 03/03/2017 Tarihli ve E: 2015/2, K: 2017/1 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri