17 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30099

TBMM KARARI

ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEŞHİS AŞAMASININ, SEBEPLERİNİN, SONUÇLARININ

VE BU HASTALIĞA MARUZ KALANLARA SAĞLANABİLECEK YARDIMLARIN

ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA

ÜYE SEÇİMİNE DAİR KARAR

Karar No. 1143                                                                                                 Karar Tarihi: 12.06.2017

Çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve bu hastalığa maruz kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan (10/518) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 12.06.2017 tarihli 104’üncü Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 13.06.2017 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

İsmail TAMER

Kayseri

AK Parti

Başkanvekili

Celil GÖÇER

Tokat

AK Parti

Sözcü

Durmuş Ali SARIKAYA

İstanbul

AK Parti

Kâtip

Bennur KARABURUN

Bursa

AK Parti

Üye

Behçet YILDIRIM

Adıyaman

HDP

Üye

Ahmet Selim YURDAKUL

Antalya

MHP

Üye

Erkan AYDIN

Bursa

CHP

Üye

Ceyhun İRGİL

Bursa

CHP

Üye

Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

Çorum

AK Parti

Üye

Gaye USLUER

Eskişehir

CHP

Üye

Mehmet BABAOĞLU

Konya

AK Parti

Üye

Aytuğ ATICI

Mersin

CHP

Üye

Yılmaz TEZCAN

Mersin

AK Parti

Üye

Mehmet Ali CEVHERİ

Şanlıurfa

AK Parti

Üye

Ahmet Eşref FAKIBABA

Şanlıurfa

AK Parti