16 Haziran 2017 Tarihli ve 30098 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Millî Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGELER

––  Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi ile İlgili 2017/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

––  Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dâhil) Kesimi Projesi ile İlgili 2017/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—  Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri