15 Haziran 2017 Tarihli ve 30097 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10123 Artvin İlinde Tesis Edilecek Bazı Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10124 154 kV Kazan (DGKÇS) TM-Kazan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10125  154 kV (Sanayi TM-Sincan TM) Brş.N-Kazan DGKÇS TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10126  154 kV (Urla-1-Uzundere) Brş.N.-Urla-2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10127  380 kV Varsak-Oymapınar Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10128  154 kV Kotanlı HES-Akıncı HES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10129   Kayadibi Hidroelektrik Santralinin Revize Edilerek Kapasitesinin Artırılması Sonrasında Üretilen Elektrik Enerjisinin Bartın Trafo Merkezine İletilmesi Kapsamında Tesis Edilecek 31.5 kV Enerji Nakil Hattının İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10130   154 kV Şarköy-Sarıkaya RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10132   Rize İlinde Kurulacak Ambarlık I-II Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—   Avrupa Birliği Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/06/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-54, 2017/ÖİB-K-55, 2017/ÖİB-K-56, 2017/ÖİB-K-57, 2017/ÖİB-K-58, 2017/ÖİB-K-59, 2017/ÖİB-K-60, 2017/ÖİB-K-61, 2017/ÖİB-K-62, 2017/ÖİB-K-63, 2017/ÖİB-K-64 Sayılı Kararları

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/06/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-65, 2017/ÖİB-K-66, 2017/ÖİB-K-67, 2017/ÖİB-K-68 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/6/2017 tarihli ve 30097 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.