15 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30097

ATAMA KARARI

Avrupa Birliği Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/115

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Büyükelçi İzzet Selim YENEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

14/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                      Avrupa Birliği Bakanı