14 Haziran 2017 Tarihli ve 30096 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Dışişleri ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)

 

TEBLİĞ

—  Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/06/2017 Tarihli ve 7367 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/06/2017 Tarihli ve 7370 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri