14 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30096

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7367                                                                                            Karar Tarihi: 08/06/2017

Kurul Başkanlığının 07.06.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.06.2017 tarih ve 20008792-101.01.05[42]-E.11690 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, T. Garanti Bankası A.Ş.’ye, yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ile bağlı ortaklıkları, ana ortağı ve üçüncü kişiler tarafından kurulan/kurulacak yatırım fonlarına operasyonel ve idari fon hizmetleri alanında destek/danışmanlık faaliyeti sunması konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.