14 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30096

ATAMA KARARLARI

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/161

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Salim Levent ŞAHİNKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/162

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/163

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Damla Yeşim SAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/164

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi İskender Kemal OKYAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/165

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Fikret Oğuz ATEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/166

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Mustafa. Levent BİLGEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/167

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Büyükelçi Hüseyin Avni KARSLIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/168

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Ali DAVUTOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/169

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Ebru BARUTÇU GÖKDENİZLER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/170

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Ayşe SEZGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/75

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Askeralma Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                               Fikri IŞIK

                  Başbakan                                            Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/148

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet ÜNAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                               Fikri IŞIK

                  Başbakan                                            Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/237

1 – Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ekli listede kimlikleri yazılı generallerin katıldıkları tarihten geçerli olmak üzere hizalarında gösterilen görevlere, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesi (b) bendi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                               Fikri IŞIK

                  Başbakan                                            Millî Savunma Bakanı

 

GENERAL ATAMA LİSTESİ

1. TÜMG., RAFET SEVİNÇ ŞAŞMAZ, TNK.1984-ULŞ.1, HARP AKD.K., İSTANBUL, 1’İNCİ OR.K.KUR.BŞK., İSTANBUL.

2. TÜMG., MEHMET GÖKTAN, TOP.1984-55, l’İNCİ OR.K.KUR.BŞK., İSTANBUL, MSÜ REKTÖR YRD., İSTANBUL.

3. TUĞG., CELALETTİN BACANLI, İS.1981-38, MSB. ASAL. GN. MÜD., ANKARA, MSÜ GENSEK., İSTANBUL.

4. TUĞG., ENGİN DURAK, TOP. 1985-131, K.K.K.LOJ.BŞK., ANKARA, MSB.ASAL.GN. MÜD., ANKARA.

5. TUĞG., SIRRI YILMAZ, TOP.1987-34, HARP AKD.KUR. BŞK., İSTANBUL, K.K.K. LOJ.BŞK., ANKARA.

6. TUĞG., ERDEM MURAT TATLI, HV.SVN.1991-TOP.67, K.K.EDOK OKULLAR K., ANKARA, 95’İNCİ ZH.TUG.K., MALKARA/ TEKİRDAĞ.

7. TUĞG., BÜLENT TATKAN, HV.P.1986-H.113, SLH.KUV.YÜSİDAK. K., YENİLEVENT/İSTANBUL, HV.ER EĞT.TUG.K., KÜTAHYA.

8. TUĞG., ÖMER KARAİMAMOĞLU, İKM.1987-TOP.143, K.K.LOJ.K.KUR.BŞK., ANKARA, 3’ÜNCÜ OR.K.İD. KUR. YBŞK., ERZİNCAN.

9. TUĞG., ALİ UCARI, TOP.1987-24, GNKUR.HRK.BŞK.YRD. (AFGANİSTAN GNKUR.BŞK.YRD. DNŞ VE TÜRK GÖREV KUVVETİ K.), ANKARA, 4’ÜNCÜ KOR.K.YRD. (AFGANİSTAN GNKUR.BŞK.YRD. DNŞ. VE TÜRK GÖREV KUVVETİ K.) (İNTİBAK), ANKARA.

10. TUĞG., AHMET KURUMAHMUT, TNK.1987-60, 28’İNCİ MEKANİZE PİYADE (BARIŞ GÜCÜ) TUGAY KOMUTANI, ANKARA, 28’İNCİ MEKANİZE PİYADE (BARIŞ GÜCÜ) TUGAY KOMUTANI (İNTİBAK), ÇANKIRI.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/257

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup, ekli listede kimliği yazılı generalin katıldığı tarihten geçerli olmak üzere hizasında gösterilen göreve, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 121’inci maddesi (b) bendi gereğince atanması uygun görülmüştür.

2.    Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

13/06/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                               Fikri IŞIK

                  Başbakan                                            Millî Savunma Bakanı

 

GENERAL ATAMA LİSTESİ

1. TÜMG., VELİ TARAKÇI, TNK.1984-3, MSB MÜS.YRD., ANKARA, 23’ÜNCÜ P.TÜM.K., ŞIRNAK.