10 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30092

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/8

İşyeri                  :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Taşucu Liman İşletme Müdürlüğü

                               Reşadiye Mah. No:1 Taşucu Silifke/MERSİN

SGK Sicil No      :  0017231.033

Tespiti İsteyen   :  Liman-İş Sendikası

İnceleme             :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Taşucu Liman İşletme Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Taşucu Limanı’nın işletmesinin yapıldığı, bu kapsamda liman, rıhtım ve iskeleler ile diğer kıyı tesislerinde liman hizmetinin yürütüldüğü, işçilerin de liman hizmeti işine özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Taşucu Liman İşletme Müdürlüğü’nün; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.