10 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30092

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN

MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA

TEBLİĞLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – Aşağıdaki Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 7/6/2016 tarihli ve 29735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

b) 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

c) 10/5/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

ç) 18/2/2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

d) 5/2/2011 tarihli ve 27837 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

e) 7/2/2010 tarihli ve 27486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

f) 20/2/2009 tarihli ve 27147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

g) 7/2/2008 tarihli ve 26780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

ğ) 3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

h) 17/2/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

ı) 16/2/2005 tarihli ve 25729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

i) 9/9/2004 tarihli ve 25578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.