8 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30090

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi    : 26/05/2017

Karar No        : 683

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi (27595) Yakup ATA’nın, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.