6 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30088

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “kep veya bere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “başını kapatan bayanlar için kumaş başlık,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “trafik hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1) Yazlık gömlek: Açık mavi renk kumaştan dikilir. Apoletler ile cep kapakları aynı cins koyu lacivert kumaştan olur. Düğmeleri ise, emniyet amiri rütbesindeki personel dahil gümüş renk, emniyet müdürlerinde ise altın sarısı renk polis yıldızlı metaldendir. İstekleri halinde bayan personele uzun kollu yazlık gömlek verilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/A’sında gösterilmiştir.”

“2) Tişört: Yazlık gömlek renginde, polo yakalı, omuz kısmında koyu lacivert renk apoletli, yazlık gömlekte belirtilen arma ve işaretler aynen yer alır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-10’unda gösterilmiştir. İstekleri halinde bayan personele uzun kollu yazlık tişört verilir.”

“(3) Kumaş Başlık: Başını kapatan bayan personel için başı kapatacak ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, koyu lacivert renkte kumaştan yapılır. Özellikleri bu Yönetmeliğin Ek-1/J’sinde gösterilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “trafik hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Olay Yeri İnceleme branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A’sında gösterilmiştir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (I) sayılı cetvelin (1) sıra numaralı bölümüne “Özel Harekat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Barışı Destekleme ve Koruma Misyonlarında Görev Yapan Personel,” ibaresi eklenmiş, aynı cetvelin sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (II) sayılı cetvelin (4) sıra numaralı “Trafik Hizmetleri” bölümü EK-A’daki şekilde ve (9) sıra numaralı “Bomba İmha Uzmanı” bölümü EK-B’deki şekilde değiştirilmiş ve aynı cetvelin sonuna EK-C’de yer alan 14 sıra numaralı “Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetlerinde Görevli Personel” bölümü eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe Ek-1/İ’den sonra gelmek üzere EK-ǒde yer alan Ek-1/J eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, EK-D’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2/A, EK-E’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-10, EK-F’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-20/A, EK-G’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız