6 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30088

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/7

İşyeri                  :  Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

                               Coşkun Şahin Sok. No:129 Örnekköy Karşıyaka/İZMİR

SGK Sicil No      :  1257425.035

Tespiti İsteyen   :  Turizm Çalışanları Sendikası

İnceleme             :  Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’ne ait Coşkun Şahin Sok. No:129 Örnekköy, Karşıyaka/İZMİR adresindeki işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; yapılan asıl işin restoran kafe, düğün salonu işletmeciliği olduğu, işçilerin ağırlıklı olarak yiyecek, içecek sunum hizmeti verdiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.