5 Haziran 2017 Tarihli ve 30087 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


05/06/2017 tarihli ve 30087 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.


Tıklayınız


05/06/2017 tarihli ve 30087 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017/10430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.