3 Haziran 2017 Tarihli ve 30085 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10117    Konya İli, Selçuklu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10118    Küçük Su İşleri Projesi Kapsamındaki Uşak Merkez Uzundere Göleti İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10121    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2017/10148    Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2017/10217    Artvin Şavşat Meydancık Grubu İçme Suyu Bakım ve Onarım İşletme Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2017/10218    Merkezi Balıkesir İlinde Olmak Üzere “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği”nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2017/10225    Erzurum ve Sivas İllerinde Tesis Edilecek Hidroelektrik Santrallerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10227    Gömükan (GAP) Projesi Kapsamındaki Gömükan Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10230    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2017/10231    İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10254    Bazı Dış Temsilciliklerimizin Çeşitli Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Daimi Temsilcilikle Görevlendirilmesine İlişkin Karar

2017/10255    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10295    Sakarya İli, Akyazı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Otobüs Terminali Yapımı Amacıyla Akyazı Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10309    Kütahya İli, Merkez İlçesi, İnköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

—   Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/05/2017 Tarihli ve 827 Sayılı Kararı

—   Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/05/2017 Tarihli ve 831 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

—   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

—   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017 Tarihli ve 7101 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017 Tarihli ve 7102 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 8. ve 20. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri