3 Haziran 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30085

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Ankara Adnan Ötüken İl Halk” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2012

28388