1 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30083

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz dönemi öğretim süresi yedi haftadır. Genel sınavlar yedinci haftadan itibaren akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. Ara sınavlar yedi haftalık ders süresi içerisinde yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/05/2013

28662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/08/2013

28742

2-

26/01/2014

28894

3-

14/05/2014

29000

4-

31/08/2014

29105

5-

29/05/2015

29370

6-

22/2/2016

29632