31 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30082

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ ANONİM

ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 

(SGM: 2017/19)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2459 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Anonim Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.