30 Mayıs 2017 Tarihli ve 30081 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/05/2017 Tarihli ve 777 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri