30 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30081

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TEKNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2011 tarihli ve 28087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun sınav ve belgelendirme yapmak.

i) Merkezin çalışma alanına giren konularda eğitim, öğretim ve sertifika programı düzenlemek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2011

28087