29 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30080

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2008 tarihli ve 26874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.