28 Mayıs 2017 Tarihli ve 30079 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği

— Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri