20 Mayıs 2017 Tarihli ve 30071 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

7017    Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7018    Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10324  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10326  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin ŞAHİN’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/31)

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif EKİNCİ’nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/32)

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Sona Eren Mehmet YILMAZ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/33)

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Sona Eren Halil KOǒun Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/34)

 

ATAMA KARARLARI

—  Danıştay Üyeliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Sona Eren Aysel DEMİREL’in Atanmasına Dair Karar (No: 2017/35)

—  Danıştay Üyeliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Sona Eren Hayriye ŞİRİN ÜNSEL’ in Atanmasına Dair Karar (No: 2017/36)

—  Danıştay Üyeliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Sona Eren Muharrem ÖZKAYA’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2017/37)

—  Danıştay Üyeliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Sona Eren Rasim AYTİN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2017/38)

—  Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıbbi ve Kokulu Bitkiler Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri