20 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30071

KANUN

VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA

SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7018                                                                                                    Kabul Tarihi: 3/5/2017

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kasım 2011 tarihinde Cannes’te imzalanan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/5/2017