20 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30071

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir programın son yarıyılında yarıyıl not ortalaması 2,00’dan az olan öğrencilerin genel not ortalaması 2,00 ve daha yüksek ise, bu öğrenciler son yarıyılda DC ve DD notlarını aldıkları derslerden başarılı sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2012

28391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2014

29055 (Mükerrer)

2-

12/11/2014

29173 (Mükerrer)

3-

8/3/2015

29289

4-

23/9/2015

29484

5-

30/5/2016

29727

6-

26/10/2016

29867