20 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30071

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE KOKULU BİTKİLER

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/12/1998 tarihli ve 23548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Tıbbi ve Kokulu Bitkiler Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.