20 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30071

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2012 tarihli ve 28469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’una mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir. I, II ve III üncü dönemlerde, bir eğitim yılı içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u mazeretsiz olarak aşan öğrenci dönem sonu final/bütünleme teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

c) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki pratik uygulamaların %20’sine mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir. I, II ve III üncü dönemlerde, bir eğitim yılı içindeki tüm pratik uygulamalarda toplam devamsızlığı %20’yi mazeretsiz olarak aşan öğrenci dönem sonu final/bütünleme teorik ve uygulama sınavlarına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavları Fakülte Kurulunca saptanan ve akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bütünleme sınavı, staj sonu sınavı ile aynı usullerle yapılır. Staj karnesi puanı bütünleme sınavında aynen geçerlidir. Bütünleme sınav notunda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler. Staj tekrarında da başarılı olamayan öğrenci, o ders yılı içinde yapılacak olan ilk stajın sınavına girer. Devamsızlıktan dolayı başarılı olamadıysa stajı tekrarlamak zorundadır. İki kez staj başarısızlığı nedeniyle stajdan kalan öğrenci, eğitim dönemindeki bir sonraki stajı tekrarlamak zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2012

28469

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/8/2015

29468

2-

9/7/2016

29765

3-

4/10/2016

29847