16 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30068

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7322                                                                                                Karar Tarihi: 11/05/2017

Kurul Başkanlığının 10.05.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 10.05.2017  tarih ve 12509071-113-E.9691 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.