7 Mayıs 2017 Tarihli ve 30059 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri